لطفا از طریق صفحه ساز سربرگ خود را ایجاد و تنظیم نمایید!

ماه: آبان ۱۳۹۸

آپدیت گوگل نوامبر 2019

آپدیت گوگل نوامبر 2019 – شواهد قابل توجهی وجود دارد مبنی بر اینکه Google Update بدون اعلام در حال انجام است. این بروزرسانی روی سایتهای مختلفی از موضوعات تأثیر گذاشته است. بیشتر بازخورد منفی است اگرچه برندگان مختلفی وجود دارند ، از جمله برندگان در انجمن اسپم. احساس تأثیر در بسیاری از صنایع کارشناس جستجوگرها قانونی آلن […]