امروزه دیگه همه چی شده اینترنت من خودم اکثر خرید هام رو اینترنتی انجام میدم و خب عکس ها خیلی تاثیر زیادی روی خریدم دارن